Tuhý komunální odpad - TKO

logo.png

Tuhý komunální odpad (TKO) je ze všech druhů odpadů tím nejrůznorodějším. Skládá se především z domácího odpadu, ale též z odpadu vzniklého při úpravách zeleně a zahrad a z odpadu z veřejných prostranství.

Domácí odpad se skládá především z obalových materiálů, plastů, kovů, skla, papíru, lepenky, biologicky rozložitelného odpadu a textilií.

Automatické lisy Hofmann jsou ideální pro lisování různých materiálů získaných z tohoto druhu odpadu.