Tuhé Alternativní Palivo - TAP

logo.png

Zpracování odpadu pro využití jako paliva vyrobeného z tuhého odpadu neboli tuhého alternativního paliva je možné docílit pomocí toku tuhého komunálního odpadu nebo odpadu získaného ze staveb nebo demolic / živnostenského a průmyslového odpadu.

Materiály s vysokým energetickým obsahem, jako jsou např. papír, lepenka, dřevo a plasty, se oddělí od toku odpadů pomocí třídicího zařízení. Ne všechny plasty jsou vhodné k tomu, aby se využily jako zdroj k výrobě paliva. Plasty s vysokým obsahem chlóru, jako je např. PVC, se od toku odpadů oddělí pomocí optické technologie. Před výrobou paliva vyrobeného z tuhého odpadu / tuhého alternativního paliva se z polotovaru odstraní veškerý železný a neželezný obsah. Tuhé alternativní palivo lze vyrobit v jakémkoliv množství nebo podle jakýchkoliv specifikací, včetně evropské normy CEN343.

Tuhé alternativní palivo je rafinovaná podoba paliva vyrobeného z tuhého odpadu. V případě tuhého alternativního paliva je pomocí optické technologie odstraněn chlór tím, že se z toku odpadů vyřadí plasty. Materiál následně projde sekundárním drcením, aby se zredukovala velikost materiálu před jeho vysušením za účelem snížení obsahu vlhkosti.

Výsledný produkt pak lze slisovat automatickým lisem Hofmann do balíků nebo naložit na nákladní vozy v sypké formě v závislosti na domluvě a požadavku zákazníka. Materiál se pak může například využít jako palivo  při výrobě cementu.