Oddělený sběr

logo.png

Mezi smíšený/komunální odpad patří suchý recyklovatelný odpad, včetně papíru a kartónu. Suchý recyklovatelný odpad je v ideálním případě přijímán bez obsahu skla a zbytků jídla.

Získané materiály se většinou před odvozem z pracoviště lisují do balíků pomocí automatických lisů Hofmann. Tyto lisy fungují na základě požadovaných specifikací, jsou velice spolehlivé a vykazují vysokou výkonnost.

Automatické lisy Hofmann jsou dokonale využitelné pro následující materiály: papír, lepenka, obalová fólie, plastové lahve, nápojové kartony, obalové materiály, nápojové plechovky apod.