Kompost

logo.png

kompostovací proces používá [kompostování nebo anaerobní digesce zařízení pro oddělené frakce u zdroje (s recyklací) nebo zbytky komunálního odpadu (TKO)] po procesu kvašení a zrání je nutné upřesnit materiál k dosaženíkvalitní kompost.

Hofmann je schopna nabídnout zařízení a kompletní řešení, aby vyhovoval vašim potřebám:
Optimalizovat oddělení frakcí částic velikosti kompostovaného podle potřeb koncových uživatelů;
Odstraňte zbytkové nečistoty, jako jsou plastové, inertních kovů.