Odpad získaný ze Staveb nebo Demolic

logo.png

Odpad získaný ze staveb nebo demolic tvoří největší množství odpadu a skládá se zejména z inertních materiálů, ale obsahuje také jiné materiály, jako jsou např. dřevo, plasty, papír, lepenka, železné a barevné kovy.

Třídění odpadu získaného ze staveb nebo demolic se objevilo až poslední dobou. Ekonomické a technické podmínky nebyly dosud splněny. V dnešní době se vlastně jedná o omezení evropských skládek odpadu (nová evropská směrnice 2008/98/EC předepisuje, aby byl do roku 2020 splněn požadavek na opětovné využití 70% těchto toků odpadů), které přispívají k vývoji alternativních řešení, jakými jsou např. třídění a využití alternativních paliv.

Automatické lisy Hofmann jsou určené k lisování různých druhů materiálů získaných pro opětovné využití.

Ve společnosti Hofmann usilujeme o splnění následujících kritérií:

  • maximální výkonnost,
  • minimální potřebu lidské pracovní síly,
  • spolehlivost,
  • minimální údržba,
  • robustní design a provedení.